تصاویر | کنفرانس خبری بیست و یکمین همایش ملی حسابداری ایران در تبریز

کنفرانس خبری بیست و یکمین همایش ملی حسابداری ایران و سومین همایش بین المللی حسابداری ایران که 12 و 13 مهر جاری در تبریز برگزار می شود با حضور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و دبیران علمی و اجرایی این همایش در حضور اصحاب رسانه برگزار شد. عکس از: اسرا مرادی

کنفرانس خبری بیست و یکمین همایش ملی حسابداری ایران و سومین همایش بین المللی حسابداری ایران که 12 و 13 مهر جاری در تبریز برگزار می شود با حضور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و دبیران علمی و اجرایی این همایش در حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

عکس از: اسرا مرادی