تصاویر | نشست خبری هیئت رئیسه ستاد بزرگداشت شهید ثقه الاسلام

نشست خبری هیئت رئیسه ستاد بزرگداشت ثقه الاسلام شهید میرزا علی آقا تبریزی (ره) در خانه تاریخ حیدرزاده تبریز با حضور خبرنگاران برگزار شد. عکس: پریسا منفرد

نشست خبری هیئت رئیسه ستاد بزرگداشت ثقه الاسلام شهید میرزا علی آقا تبریزی (ره) در خانه تاریخ حیدرزاده تبریز با حضور خبرنگاران برگزار شد.

عکس: پریسا منفرد