تصاویر|کنفرانس مطبوعاتی نخستین کنگره دندانپزشکی شمالغرب کشور

کنفرانس مطبوعاتی نخستین کنگره و نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی شمالغرب کشور با حضور رئیس جامعه دندانپزشکان ایران شاخه آذربایجان شرقی، دبیران علمی و اجرایی این کنگره در مرکز همایش‌های بین المللی خاوران تبریز با حضور اصحاب رسانه برگزار شد. عکس از: اسرا مرادی

کنفرانس مطبوعاتی نخستین کنگره و نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی شمالغرب کشور با حضور رئیس جامعه دندانپزشکان ایران شاخه آذربایجان شرقی، دبیران علمی و اجرایی این کنگره در مرکز همایش‌های بین المللی خاوران تبریز با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

عکس از: اسرا مرادی